Guanç Guangzhouou MCM sertifikat we synag kompaniýasy

Şahadatnama we synagy ýönekeý we ýakymly ediň.

sah

Biz hakda

GYSGAÇA MKM

Guan Guangzhouou MCM Sertifikasiýa we Synag Co.

MCM ISO / IEC 17020 & 17025 hil dolandyryş ulgamy we ISO / IEC 27001 maglumat howpsuzlygy dolandyryş ulgamy boýunça döredilýär we CNAS, CMA, CBTL, CTIA tarapyndan akkreditasiýa edildi.

 

Maksimum birikdirmek

MCM kiçi kärhananyň kämilleşmegini dowam etdirmeli we netijede ulalmak we çalt üstünlik gazanmak islemeýän güýç ösdürmeli.

MCM deňligini saklaýar we dürli batareýa önümleri üçin yzygiderli synag we sertifikasiýa hyzmatyny bermäge üns berýär.Diňe şeýle etmek bilen, MCM öz müşderileri üçin jogapkär bolup biler we yzygiderli ajaýyp çözgütler hödürläp biler.

HYZMATYMYZ

BIZI M Medeniýetimiz

Biziň wezipämiz:

Biziň wezipämiz:

Şahadatnama we synagy ýönekeý we ýakymly ediň.Görüşimiz :

Dünýäni has howpsuz ediň.

Esasy baha :

Esasy baha :

Geň galdyryjy müşderiler;Faktualizm;Innowasiýa;

Her bir işgäriň ösmegine kömek ediň;

El işleriniň ruhy.

SYIFASAT